U bevindt zich in:
Diensten
Diensten
 • Vakantiewerk

  Met vakantiewerk of vakantiejob wordt werk aangeduid dat tegen betaling gedaan wordt door scholieren of studenten tijdens hun schoolvakantie of schooljaar.

  Lees meer

  Vaak is hier sprake van eenvoudig werk. Soms is het gewoon wat extra zakgeld verdienen; anderen gebruiken het als aanvulling van hun studie. Voor werkgevers betekent de vakantieperiode soms capaciteitsproblematiek. Transfer Werkt denkt mee en zorgt ervoor dat de capaciteit geen probleem vormt.

 • Werving en selectie

  Werving en selectie wordt ook wel recruitment genoemd Het is het proces van aantrekken, selecteren en aanstellen van geschikte kandidaten voor een (vaste) baan of tijdelijk werk.

  Lees meer

  Recruiten moet in lijn zijn met de strategie en doelstellingen van een organisatie of onderneming. Het is onderdeel van het personeelsbeleid dat soms wordt uitbesteed aan dienstverleners actief in arbeidsbemiddeling. Een goed werving- en selectieproces is strategisch belangrijk omdat het onderscheid wordt gemaakt door het talent dat aanwezig is.

 • Payrolling

  Medewerkers komen in dienst van Transfer Werkt en we ontlasten zo werkgevers van juridische en administratieve werkzaamheden.

  Lees meer

  Bij payrolling komt het personeel in dienst van een salariëringsbedrijf. Het bedrijf besteedt juridische en administratieve aangelegenheden zoals de salarisadministratie, afdracht van sociale premies en bijvoorbeeld pensioenen uit aan de payrollonderneming. Transfer Werkt heeft veel ervaring met deze voor werkgevers vaak handige oplossing.

 • Loonwaardebepaling

  Wij bepalen prestatieniveau en door werkgever te betalen reële loonwaarde van werknemers (overheid betaalt rest: loondispensatie) en doen verbetervoorstellen.

  Lees meer

  Mensen met een arbeidsbeperking hebben baat bij loondispensatie. De werkgever betaalt dan minder dan het wettelijk minimumloon. De werknemer heeft door zijn arbeidsbeperking minder verdiencapaciteit dan een reguliere werknemer. Naast het loon ontvangt de werknemer een aanvullende uitkering van de gemeente. Om vast te stellen welk deel van het reguliere loon verdiend kan worden door een werknemer, wordt een loonwaardemeting uitgevoerd.

 • Jobcarving

  Eenvoudige taken worden afgesplitst en gebundeld. Dit leidt tot passende banen, nieuwe werkgelegenheid, minder werkstress en betere dienstverlening.

  Lees meer

  Het blijkt vaak lastig vacatures te vinden die binnen de belastbaarheid van een arbeidshandicap passen. Transfer Werkt gaat in overleg over de taakinhoud van een functie. De kunst is om samen met de werkgever de vacature zodanig aan te passen dat deze wel binnen de belastbaarheid (of kennis en vaardigheden) van de kandidaat past.

 • Proefplaatsing

  Een werkgever loopt bij een proefplaatsing geen enkel risico. Wij zorgen voor begeleiding, ook gedurende de looptijd van een arbeidscontract. Vaak wordt dit instrument ook ingezet bij het begeleiden van werk naar werk.

  Lees meer

  Een proefplaatsing is een goede kans om een bedrijf te leren kennen en de werkgever te laten zien wat u kunt. Met een proefplaatsing kan een werkgever die twijfelt eerst een tijdje bekijken hoe u functioneert op de werkvloer en of u in het team past. Ook vergroot u zo uw kansen op een nieuwe baan. Niet alleen doet u werkervaring en contacten op, als de proefplaatsing aan beide kanten bevalt, dan neemt de werkgever u zes maanden of langer in dienst.

 • Diagnostisch advies

  Ervaart u moeilijkheden bij (het vinden van) een baan? Via psychodiagnostisch onderzoek worden obstakels in kaart gebracht.

  Lees meer

  Wij kijken wat de aard is van de problematiek en de aard hiervan. Aan de hand van het onderzoek wordt een praktisch advies afgegeven, bijvoorbeeld op het gebied van scholings- en loopbaankeuze. Hierbij worden diverse aspecten objectief in kaart gebracht, zoals intelligentie, faalangst, motivatie en concentratie.

 • E-portfolio / EVC / EVP

  Het ePortfolio is een instrument waarmee wordt bijgehouden over welke talenten, ervaringscertificaten en diploma's een lerende/werkende beschikt.

  Lees meer

  Het gebruik van ePortfolio's biedt de mogelijkheid om producten (werkstukken, video's etc.), reflectie, feedback en vastgelegde sturing van werk- en leeractiviteiten op te slaan. Hiertoe behoort ook EVC-rapportage (Ervaringscertificaat) en EVP (Ervaringsprofiel).

 • Loopbaanadvies

  Wij zoeken voor mensen ander passend werk, bijvoorbeeld als een werkgever geconfronteerd wordt met structurele overcapaciteit aan eigen personeel. Vaak komt hier ook outplacement om de hoek kijken.

  Lees meer

  Loopbaanbegeleiding betekent het onder begeleiding van een deskundige vinden van een passend beroep, de juiste baan, of een nieuwe baan. Loopbaanadvies- en begeleiding is een verzamelnaam waar diverse soorten van advies en coaching onder begrepen worden. Wij werken daarbij samen met diverse (onderwijs)instellingen.

 • Detachering

  Een werkgever kan tijdelijk (groepen) werknemers via ons inhuren of eigen werknemers tijdelijk buiten het eigen bedrijf detacheren.

  Lees meer

  Wij lenen (detacheren) onze werknemers uit aan derden. De uitlener (detacheerder) is daarbij de formele werkgever, maar men werkt in de praktijk voor de opdrachtgever (inlener) van de detacheerder. Dit gebeurt ook vanuit onze sociale werkplaats, dit om mensen kansen te bieden in het reguliere bedrijfsleven aan de slag te kunnen.

 • Scholing(sadvies)

  Wij adviseren omtrent scholing. Door jobcoaching, training (eventueel op de arbeidsplek zelf) en functiegerichte scholing dragen we bij aan de ontplooiing van (aanstaande) medewerkers. Hiertoe behoren ook testen en assesments.

  Lees meer

  Een jobcoach begeleidt mensen op weg naar een baan. Heeft iemand een nieuwe baan gevonden? Dan geeft hij als het nodig is persoonlijke ondersteuning bij het werken. Wij beoordelingen hoeveel persoonlijke ondersteuning iemand nodig heeft. Vervolgens kijken wij naar vergoedingen en andere aanvullende ondersteuning.