U bevindt zich in:
Vraag en antwoord
Vraag en antwoord
 • Onze organisatie heeft plannen/projecten waarbij een arbeidsmarktcomponent speelt.

  Wij denken graag mee over uw concept voor toepassing van (bijvoorbeeld) Wet Wajong, WSW en brede participatie. Desgewenst begeleiden wij uw project. Neem nu hierover contact met ons op

 • Ik denk dat jullie mensen niet voldoende geschikt zijn voor mijn opdracht.

  Als arbeidsdiagnose hanteren wij steeds een motivatiecheck, vaardighedentoets en loonwaardebepaling. Wij leveren zo mensen die echt direct aan de slag willen én kunnen. Neem nu hierover contact met ons op

 • Ik vraag mij af hoe jullie werknemers begeleiden.

  De begeleider (jobcoach) is onafhankelijk van de werkgever van onze mensen. Partijen maken afspraken die de jobcoach bewaakt. Doel: capabele zelfstandige werknemers. Neem nu hierover contact met ons op

 • Ik heb interesse in jullie mogelijkheden voor payrolling.

  Onze payrolling-afdeling neemt medewerkers in dienst. De volledige personeels- en administratiebelasting wordt daarbij overgenomen. Neem nu hierover contact met ons op

 • Ik heb het idee dat er meer zit in mijn medewerkers.

  Wij bevorderen de deskundigheid van mensen door opleiding, training of cursus. Volwasseneducatie en bemiddeling bij (Europese) diplomavrijstellingen horen daar ook bij. Neem nu hierover contact met ons op

 • Ik heb een vraag over (beleid rondom) ziekteverzuim.

  Wij laten medewerkers zo snel en goed mogelijk terugkeren naar de werkplek. Daarbij horen contact, analyse van het verzuim, wettelijke verplichtingen en werkaanpassingen. Neem nu hierover contact met ons op

 • Ik zit met een structurele overbezetting.

  Wij helpen mensen met dreigend ontslag of reeds ontslagen medewerkers bij het vinden van een nieuwe baan. Uitgangspunt hierbij is steeds oprechte aandacht. Neem nu hierover contact met ons op

 • Ik heb behoefte aan informatie over jullie detacheringstak.

  Wij lenen werknemers uit aan derden. Hiertoe hebben wij diverse mogelijkheden waaronder onze Made-in-Limburg pool. Elk traject biedt kansen op een baan in het reguliere bedrijfsleven. Neem nu hierover contact met ons op

 • Ik heb een tijdelijke piek in mijn productie of dienstverlening.

  Wij vangen tijdelijke productiepieken voor eenvoudig werk in- of extern op. Daarbij horen een goede prijs, een duidelijke levertijd en het vervoer van en naar opdrachtgever. Neem nu hierover contact met ons op

 • Ik wil een vacature plaatsen in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

  Wij zijn specialist in het vinden van personeel. Daarbij matchen wij voor korte of lange termijn. Met name bieden we kansen aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Neem nu hierover contact met ons op